5

Klimaat/
​​​​​​​Highlights

Duurzaamste distributiecentrum van Nederland

In 2016 opende Lidl een nieuw distributiecentrum in Waddinxveen met een oppervlakte van 40.000 m². Dit is met de hoogst haalbare BREEAM ‘Outstanding’ certificering het duurzaamste distributiecentrum van Nederland.

In de bouw van het distributiecentrum is 70 miljoen geïnvesteerd. Een forse investering, onder andere vanwege alle hightech voorzieningen die in het pand verwerkt zijn. Deze techniek wordt in de eerste plaats ingezet om de functie van logistiek centrum te vervullen. Maar de techniek dient ook om de best mogelijke werkomstandigheden te creëren voor de ruim 250 medewerkers die in het pand werken. Daarnaast zijn in het pand diverse installaties aangebracht die slim met energie omgaan: LED-verlichting, zonnepanelen en het hergebruik van restwarmte zijn daar enkele voorbeelden van. Zo verdient de investering zichzelf voor een deel terug. Het hergebruik van restwarmte is mogelijk doordat 180 meter diep een warmte- en koudeopslag (WKO) is aangelegd. In de zomer wordt de koude gebruikt om het gebouw te koelen en in de winter wordt de warmte gebruikt om het pand te verwarmen. De energiebesparing die deze techniek oplevert staat gelijk aan het energieverbruik van 77 huishoudens.

Het distributiecentrum heeft ook letterlijk een groene functie doordat er een beheerplan voor een dier- en plantvriendelijke omgeving is ontwikkeld. Zo is het gehele terrein omringd door 250 bomen en biedt de grindbedekking van het dak een ideale broedplek voor scholeksters. Het regenwater wordt verzameld in een nabijgelegen gietwatersloot en wordt gebruikt door de glastuinbouw in de omgeving. Op jaarbasis levert Lidl hiermee 62.000 m3 water aan lokale telers. Dit levert hen een gemiddelde besparing op van zo’n €77.500. Doordat het distributiecentrum bovendien op een kunstmatige heuvel is gebouwd, is er een waterveilige situatie gecreëerd en is het risico op wateroverlast minimaal.