4

Assortiment

Doelstelli​​​​​​​ngen 2018

Duurzaamheidstandaard voor producten in samenwerking met leveranciers continu aanscherpen

Verantwoord assortiment met keurmerk groeit jaarlijks met 10% (omzetpercentage)

Het vaste vers vleesassortiment verder verduurzamen zodat 75% in 2018 aan het Beter Leven keurmerk voldoet

Varkensvleeswaren van Nederlandse bodem gaan in 2017 volledig over op het Beter Leven keurmerk

Verder verduurzamen van zuivelproducte​​​​​​​n met focus op milieuaspecten

Najaar 2017 introductie Kipster-ei afkomstig van dier- en milieuvriendelijke boerderij

Groente en fruit van Nederlandse bodem verduurzamen o.b.v. duurzaam landbouwplan met focus op gewasbescherming, mineralen, biodiversiteit, water, energie

Gezondheidsstrategie uitrollen gericht op verbeterde recepturen (minder suiker, zout en vet)

Koffie en thee uiterlijk in 2018 afkomstig uit gecertificeerde duurzame landbouw

De consumptie van plantaardige producten stimuleren middels aanbod en bewustwording

Klanten meer informeren over aanbod verantwoorde producten

Jaarlijks landelijke campagnes starten ter promotie van gezonde voeding

De jeugd continu stimuleren meer groente en fruit te consumeren