6

Medewerkers/
HIGHLIGHTS

Blijven ontwikkelen

De focus binnen deze programma’s ligt op persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden, maar er is ook ruimte voor andere thema’s zoals klanttevredenheid. Hiertoe ontwikkelden we verschillende programma’s. Zo geeft het programma GO! (Groei en Ontwikkeling) medewerkers inzicht in welke doorgroeimogelijkheden er voor hen zijn. Alle leidinggevenden volgden een leiderschapscursus met als hoofdboodschap: geef ruimte en vertrouwen en wees daarin zelf het voorbeeld. Ten grondslag hieraan liggen onze leiderschapsprincipes, waardoor er meer ruimte ontstaat voor eigenaarschap en verantwoordelijkheid van medewerkers. Door middel van groepstrainingen, individuele begeleiding en ‘learning on the job’ zetten medewerkers zich in om hun persoonlijke leerdoelen te halen.

Naast de focus op persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden, streven we ernaar dat deze programma’s leiden tot een hogere klanttevredenheid. Uit onderzoek blijkt dat er in onze filialen ruimte is voor verbetering wat betreft service en klanttevredenheid. Het spreekt voor zich dat we iedereen in onze filialen vriendelijk welkom heten, maar het houdt meer in. We hebben speerpunten benoemd om de klanttevredenheid te verbeteren. Nette winkels en goede beschikbaarheid van alle producten zijn daar onderdeel van.

Gezond en fit

De gezondheid van medewerkers is voor Lidl van belang. Wie gezond en sterk is, heeft meer plezier in zijn werk én geniet meer van zijn vrije tijd. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en inzetbaarheid, maar Lidl vindt het belangrijk om daarin te ondersteunen. Daarom vond in 2016 de Gezond & Fit check plaats.

Naast een online check en advies was het mogelijk om gezondheidsadvies van een coach op locatie te ontvangen. Deze externe coach gaf mensen bijvoorbeeld ondersteuning bij het stoppen met roken, meer bewegen, een goede werkhouding of gezond eten. Indien nodig, werden deelnemers doorverwezen naar de huisarts. De Gezond & Fit check was voor veel medewerkers waardevol en werd met een 8 gewaardeerd. De algemene uitkomsten worden door Lidl gebruikt om mede verantwoordelijkheid te nemen en het gezondheidsmanagement binnen de organisatie te versterken.