over dit verslag

Dit verslag heeft betrekking op Lidl Nederland GmbH en betreft de boekjaren 2015 en 2016, die liepen van 1 maart 2015 tot en met 28 februari 2017. Lidl Nederland publiceerde in 2013 haar eerste maatschappelijk jaarverslag (over 2011 en 2012), opgesteld met behulp van de rapportage richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Voor het huidige verslag en het vorige verslag (over 2013-2014) gebruikt Lidl de nieuwe versie van de GRI-richtlijnen ‐ G4 (Core). De getalsmatige gegevens in dit verslag hebben betrekking op het boekjaar 2016 (1 maart 2016 tot en met 28 februari 2017), of hebben als peildatum 28 februari 2017. Indien de periode of peildatum afwijkt, is dit vermeld bij het betreffende cijfer. Het verslag is gedeeltelijk extern beoordeeld door EY. Alle gegevens die door EY van assurance zijn voorzien, zijn aangegeven met een vierkantje (■). Het assurance rapport vindt u in Appendix B: Assurance-verklaring accountant.