5

klimaat

Doelstelli​​​​​​​ngen 2018

20% energieverbetering realiseren in 2020 ten opzichte van 2010 en hiertoe jaarlijks een energie-efficiëntie verbetering van 2% realiseren

In 2020 is het aandeel zelf opgewekte energie minimaal 10%

Jaarlijks tenminste 10 filialen voorzien van zonnepanelen

Uiterlijk in 2020 een eerste eigen windmolen in gebruik nemen

Uiterlijk in 2018 wordt er in de filialen geen gebruik meer gemaakt van aardgas

Uiterlijk in 2020 zijn alle filialen voorzien van 100% LED verlichting

Een nul-op-de-meter filiaal realiseren waarbij het netto energiegebruik tot nul is gereduceerd door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen

Een nieuw duurzaam distributiecentrum bouwen dat voldoet aan de BREEAM-NL Outstanding certificering

​​​​​​​•

In samenwerking met TU Delft een verduurzamingsplan voor ons bedrijfsvoering uitwerken met focus op circulariteit

Voor de inkoop van bedrijfsmiddelen een duurzaamheidsaanpak opstellen

De CO₂-voetafdruk van de eigen bedrijfsvoering berekenen