7

maatschappij

Doelstelli​​​​​​​ngen 2018

Vanuit elk filiaal lokaal betrokken zijn en bijdragen aan een duurzame en gezondere buurt

Voedselverspilling binnen onze bedrijfsvoering verminderen en hier transparant over communiceren

Actief betrokken zijn bij campagnes die duurzaamheid landelijk op de kaart zetten

Samenwerking met de Voedselbank intensiveren en meer producten doneren om verspilling tegen te gaan

Jaarlijks landelijke programma’s ondersteunen en initiëren die bijdragen aan de ontwikkeling van de jeugd op het gebied van voeding, natuur en cultuur

Raad van Kinderen jaarlijks om raad vragen over een maatschappelijk vraagstuk