6

Medewerkers

Doelstelli​​​​​​​ngen 2018

Investeren in goed werkgeverschap met de ambitie om in 2019 de beste werkgever van de retailbranche te zijn

Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en doorgroeimogelijkheden zijn belangrijk en blijven we faciliteren

Medewerkers een gezonde en veilige werkplek bieden, met aandacht voor een goede ergonomische werkomgeving, gezonde voeding en work-life-balance

De duurzame inzetbaarheid van medewerkers vergroten met als doel het verzuim- en fluctuatie percentage te verminderen

Diversiteit in brede zin verder ontwikkelen zodat ons personeelsbestand zich versterkt en een goede afspiegeling is van de maatschappij

Tenminste 30% vrouwen in leidinggevende posities in 2018

Jaarlijks interne initiatieven ontplooien om een gezonde leefstijl van medewerkers te faciliteren

Interne communicatie en betrokkenheid versterken en hiertoe in 2017 een medewerkers-app introduceren