8

Relaties

Doelstelli​​​​​​​ngen 2018

Meer transparantie in de keten middels oorsprong-filmpjes en klantbezoeken aan leveranciers

We richten ons op lange termijn relaties met leveranciers waarbij we samen investeren in de toekomst

Klanttevredenheid verbeteren door de online bereikbaarheid te optimaliseren en klanten snel en goed van een reactie te voorzien

In 2017 wederom een partnerdag organiseren om met partijen in dialoog te gaan en ons duurzaamheidsbeleid te toetsen aan maatschappelijke ontwikkelingen

Klanten betrekken bij de partnerdag en vragen wat ze van ons verwachten op het gebied duurzaamheid

Meer ruimte geven voor de ideeën van kinderen en deze een structurele plek geven binnen onze organisatie