9

Vooruitblik

Het maatschappelijk jaarverslag 2015/2016 laat zien hoe verantwoord ondernemen in het dagelijks handelen van Lidl Nederland is verankerd en tot welke resultaten dat de afgelopen periode heeft geleid. Vanzelfsprekenheid zullen we ook de komende jaren op een verantwoorde manier blijven ondernemen.

Thema’s waar we in het bijzonder aandacht voor zullen hebben zijn plantaardige eiwitten, biodiversiteit, sociale omstandigheden en circulariteit. Elke dag opnieuw kunnen we het verschil maken.

Morgen begint vandaag.