3

verantwoord ondernemen

Het Lidl CSR-Team

De CSR-afdeling valt hiërarchisch direct onder de algemeen directeur en is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het duurzaamheidsbeleid en het communiceren over de voortgang. De afdeling heeft wekelijks overleg met de directie en komt een paar keer per jaar bijeen met het CSR-team. Dit team bestaat uit managers van de afdelingen Inkoop, Verkoop, Bouw, Logistiek, P&O, PR en Controlling. Samen zorgen zij ervoor dat onze duurzaamheidsgedachte de gehele bedrijfsvoering raakt en dat alle medewerkers bij het duurzaamheidsbeleid betrokken zijn.

Ons duurzaamheidbeleid, getiteld ‘Op weg naar morgen!’, richt zich op vijf pijlers: Assortiment, Klimaat, Medewerkers, Maatschappij en Relaties. De pijler ‘Relaties’ hebben we in 2015 als nieuwe pijler toegevoegd. Want alleen samen met leveranciers, maatschappelijke partners, overheden en klanten, kunnen we het verschil maken. Hun opvattingen, ideeën en kritische vragen geven ons waardevolle inzichten en helpen om ons te blijven verbeteren. Vanuit deze gedachte staan we ook steeds vaker in contact met kinderen en luisteren we naar hun ideeën en denkrichtingen met betrekking tot maatschappelijke vraagstukken.