8

Relaties/
HIGHLIGHTS

In gesprek

We investeren in goede en transparante relaties met belangrijke partijen zoals leveranciers, maatschappelijke organisaties en overheden. Afhankelijk van het onderwerp zijn we eenmalig, regelmatig of wekelijks met elkaar in gesprek. We houden elkaar op de hoogte van onze activiteiten, beweegredenen en nieuwe ontwikkelingen. Op basis van deze continue informatie-uitwisseling kunnen we vroegtijdig inspelen op externe signalen, risico’s beheersen, kansen benutten en ons duurzaamheidsbeleid steeds verder ontwikkelen.

Eens in de twee jaar organiseren we een partnerdag. Een dag waarop we met al onze partners afspreken om van gedachten te wisselen. Op de partnerdag in 2015 waren zo’n 50 genodigden van circa 45 verschillende organisaties aanwezig. We spraken over het verder verduurzamen van het assortiment, het minimaliseren van de klimaatimpact en betere klantcommunicatie over duurzaamheid. Een inspirerende dag, met nieuwe inzichten en verschillende boodschappen om verder over na te denken.

Bij de volgende partnerdag gaan we ook klanten betrekken. Zij staan centraal in ons handelen en we willen daarom graag van hen horen wat goed gaat, wat beter kan en wat ze van ons verwachten op het gebied van duurzaamheid.