We zien het elke dag om ons heen: duurzaamheid is belangrijk. Voor ons, voor onze klanten, voor leveranciers en voor maatschappelijke partners. Duurzaamheid bindt ons, want het is essentieel voor een gezonde toekomst voor ons allen. Niet voor niets luidt één van de grondbeginselen van Lidl “Wij nemen in ons dagelijks handelen onze verantwoordelijkheid met betrekking tot duurzame-, sociale- en milieuaspecten”. Verantwoord ondernemen is voor Lidl vanzelfsprekend en stap voor stap richten we ons assortiment en bedrijfsvoering duurzamer in. We willen onze klanten in toenemende mate verrassen met producten die van hoge kwaliteit, duurzaam en betaalbaar zijn. Op welke wijze Lidl dat in Nederland doet, welke resultaten we hebben geboekt en voor welke uitdagingen we staan, leest u in dit rapport.


Met 400 filialen verspreid over het land staat Lidl midden in de samenleving en voelen we ons verantwoordelijk om iets terug te doen voor de maatschappij. Als internationaal opererende handelsorganisatie zijn we ons bovendien bewust van de impact die het inkopen van producten heeft op natuurlijke bronnen zoals water, energie en grondstoffen. Tegelijkertijd is onze bedrijfsvoering van diezelfde natuurlijke bronnen afhankelijk. Het is daarom zowel in commercieel als maatschappelijk opzicht belangrijk dat we verantwoord en toekomstgericht ondernemen.


We hebben grote ambities voor alle pijlers van onze duurzaamheidstrategie: assortiment, klimaat, maatschappij, medewerkers. Dit rapport is aan de hand van deze pijlers opgebouwd. Wat nieuw is, is dat we naast een afdeling Corporate Social Responsibility (CSR) nu ook een CSR-Team hebben. Dit team wordt gevormd door managers uit verschillende disciplines. Want hoewel verantwoord ondernemen heel goed past bij de wijze waarop wij als discounter van nature werken, is het van belang dat we kritisch blijven. Met het CSR-Team hebben we verspreid over onze organisatie medewerkers die de voortgang van onze duurzaamheidstrategie bewaken.


En ook de jeugd denkt met ons mee. Verantwoord ondernemen gaat tenslotte over de toekomst, hun toekomst. Sinds een aantal maanden hebben we daarom een Raad van Kinderen, deze raad adviseert ons over maatschappelijke vraagstukken. Momenteel staat het thema voedselverspilling centraal. De openheid en creativiteit van kinderen resulteert in verrassende en waardevolle adviezen.


Tot slot wil ik alle bedrijven en organisaties die bij onze bedrijfsvoering betrokken zijn bedanken voor de samenwerking. Want verantwoord ondernemen doen we niet alleen, dat doen we samen.


Lidl is en blijft ‘Op weg naar morgen!’.


Marcel Oosterwijk

Algemeen directeur Lidl Nederland


Augustus 2015

Directeur Lidl Nederland