8

Maatschappij/
Resultaten & Doelstellingen

Sponsoring

Jaarlijks sponsort Lidl diverse lokale en sportieve activiteiten en leveren we een bijdrage aan goede doelen.

Lidl Museumactie

€1,- / 25 musea

Steeds m​eer Facebook fans

In alle filialen AED’s en EHBO-koffers geplaatst

Voedselverspilling is zonde!

Kinderen wijzer in geldzaken

Als partner van de Week van Geld leert Lidl jaarlijks basisschoolleerlingen omgaan met geld. Door kinderen dit al jong te leren, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op latere leeftijd.

Doelstellingen 2016

  • Lokale betrokkenheid versterken en zichtbaar en meetbaar maken

  • Vanuit onze filialen, distributiecentra en het hoofdkantoor vrijwilligersdagen organiseren waarop medewerkers deel kunnen nemen aan een maatschappelijk project in de buurt

  • Raad van Kinderen instellen om ons door de generatie van de toekomst te laten adviseren

  • Jaarlijks landelijke programma’s ondersteunen die bijdragen aan de ontwikkeling van de jeugd

  • Dialoog met klanten en de maatschappij intensiveren om goed gehoor te geven aan de wensen van de samenleving
  • Voedselverspilling in samenwerking met leveranciers tegengaan door de omvang en knelpunten in de keten te identificeren en op te lossen

  • Landelijke campagne starten om voedselverspilling structureel met klanten en maatschappelijke partners tegen te gaan