4

Verantwoord ondernemen

Overzicht resultaten op de materiële onderwerpen ■

Duurzaam inkopen

Ons verantwoorde assortiment met keurmerken kent een omzetpercentage van ruim 13,5%.

Omzetpercentage van levensmiddelen met duurzaamheidkeurmerk t.o.v. totale bruto omzet levensmiddelen. Er is mogelijkheid van dubbeltelling wat betreft producten met meerdere duurzaamheidkeurmerken.

Gezonde keuzes

Lees meer

Sinds 2014 hebben we twee Snoepvrije kassa’s per filiaal

Energie

4,6 km

transport gemiddeld per palet​

89,2%

beladingsgraad van vrachtwagens van distributiecentrum naar filiaal

Reststromen

90,61% van het gebruikte materiaal van plastic, PET, organisch materiaal, papier, restmateriaal, hout en schroot is gerecycled

Arbeidsomstandigheden en opleiding

Het aantal arbeidsongevallen was 1643

Gezondheidstand

1 De door Lidl verbruikte stroom is volledig voorzien van 'garanties van oorsprong'.

2 Ruim 75% van de filialen heeft geen aardgasaansluiting meer en zijn 100% elektrisch.

3 Er hebben zich geen dodelijke ongevallen voorgedaan.

4 100% - ‘totale betaalde en niet-betaalde ziekte-uren gedeeld door totaal betaalde uren’.​