6

Klimaat

Milieu- en kostenbewust

Boodschap om mee te nemen >

Het tegengaan van klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Daarom zijn we zuinig op de wereld om ons heen, dat doen we uit overtuiging en omdat het bij Lidl past. Want door te besparen op energieverbruik, grondstoffen en het gebruik van duurzame bouwmaterialen, ondernemen we kosten- en milieubewust. We kiezen voor het gebruik van duurzame materialen en apparatuur, waarmee we de basis leggen voor onze efficiënte en milieubewuste werkwijze. Nieuwe ontwikkelingen en innovaties passen we waar mogelijk toe om onze ecologische voetafdruk steeds verder te minimaliseren.

In onze aanpak staan drie principes centraal. Allereerst proberen we zo min mogelijk energie te gebruiken, ten tweede maken we zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen en ten derde maken we maximaal gebruik van duurzame energie. Deze principes passen we toe op alle facetten van onze bedrijfsvoering, van logistieke processen, de bouw en inrichting van onze filialen, tot het verminderen van reststromen.

Milieu- en kostenbewust

Zuinig zijn op de wereld om ons heen doen we als discounter van nature. Want door niet meer grondstoffen en energie te gebruiken dan nodig, sparen we het milieu én kosten. Discount en zorg voor het milieu gaan goed samen.