10

Boodschappen om mee te nemen

Boodschappen om mee te nemen

De boodschappen die wij via dit verslag willen meegeven staan hier samengevat. In de periode 2013-2014 richtten wij ons op de pijlers Assortiment, Klimaat, Medewerkers en Maatschappij. In 2015 hebben wij daar een pijler aan toegevoegd: Relaties. Een voor ons belangrijke toevoeging, gezien de toenemende samenwerking met partners om nog beter invulling te geven aan ons duurzaamheidbeleid.