4

Verantwoord ondernemen

Stakeholderbetrokkenheid

Verantwoord ondernemen doe je niet alleen, dat doe je samen. Als supermarktketen met filialen verspreid over het land, staan we midden in de samenleving. We zijn dagelijks met onze klanten in gesprek en onderhouden goede relaties met ketenpartijen en maatschappelijke partners. Hierbij hechten wij waarde aan een eerlijke en constructieve omgang en zo veel mogelijk direct contact.


Op de eerste plaats staan de wensen van onze klanten, want zij bepalen ons handelen. Met hen zijn we dan ook continu in gesprek, in onze filialen maar ook online via onze Facebook-pagina. Achter de schermen werken we steeds nauwer samen met leveranciers. We zetten hierbij in op langdurige relaties, want juist door langdurig samen te werken kunnen we elkaar versterken. De samenwerking met leveranciers aan de ene kant en de doorlopende dialoog met klanten aan de andere kant, komt tot uiting in een steeds duurzamer assortiment.


We werken daarnaast veel samen met overheden en maatschappelijke partners. Bijvoorbeeld voor het project EU Schoolfruit. Door de goede samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt EU Schoolfruit is dit project in 2014 binnen een aantal weken opgezet. En door met onze vaste groente- en fruitleveranciers en betrouwbare logistieke partners te werken, voorzien we wekelijks bijna 100.000 leerlingen van schoolfruit.


Behalve het een-op-een contact met stakeholders organiseren we regelmatig sessies waarbij stakeholders elkaar ontmoeten en kennis met elkaar uitwisselen. Zo vond in 2013 onze eerste CSR Partnerdag plaats. Op het hoofdkantoor ontvingen we maatschappelijke organisaties, ministeries en contacten uit de levensmiddelensector, om met hen in dialoog te gaan over Lidl en de manier waarop we verantwoord ondernemen. Duurzaam ondernemer Maurits Groen sprak de zaal toe over het belang van verantwoord ondernemen. In 2015 zal Lidl wederom een CSR Partnerdag organiseren. We zullen dan een update geven over de voortgang van het duurzaamheidbeleid en stakeholders (die betrokken waren bij de materialiteitsanalyse) vragen naar hun mening over dit verslag en of de voor hen relevante onderwerpen goed aan bod zijn gekomen. Zo blijven we samen ‘Op weg naar morgen!’.


Over dit verslag

Dit verslag heeft betrekking op Lidl Nederland GmbH en betreft de boekjaren 2013 en 2014, die liepen van 1 maart 2013 tot en met 28 februari 2015. Lidl Nederland publiceerde in 2013 haar eerste maatschappelijk jaarverslag (over 2011 en 2012), opgesteld met behulp van de rapportage richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Voor het huidige verslag (over 2013-2014) gebruikt Lidl de nieuwe versie van de GRI-richtlijnen – G4 (Core). De getalsmatige gegevens in dit verslag hebben betrekking op het boekjaar 2014 (1 maart 2014 tot en met 28 februari 2015), of hebben als peildatum 28 februari 2015. Indien de periode of peildatum afwijkt, is dit vermeld bij het betreffende cijfer. Het verslag is gedeeltelijk extern beoordeeld door Ernst & Young. Alle gegevens die door Ernst & Young van assurance zijn voorzien, zijn aangegeven met een vierkantje (■). Het assurance rapport vindt u in​ Appendix B: Assurance-verklaring accountant.