7

Medewerkers/
Resultaten & Doelstellingen

Totaal aantal medewerkers: 15.225

Het aantal arbeidsongevallen was 1641

Samen sporten!

Man-vrouw verhouding

Man-vrouw verhouding management

Gezondheidsstand

Nieuw! Medewerkersmagazine - voor en door medewerkers

Doelstellingen 2016

  • Blijvend invulling geven aan goed werkgeverschap door continu te investeren in de belangen van medewerkers

  • Diversiteit in het personeelsbestand verder ontwikkelen, waarbij het aantal vrouwen in leidinggevende posities groeit naar 25%

  • Medewerkers een duidelijk ontwikkelingstraject bieden middels trainingen en opleidingen

  • Leidinggevenden op de distributiecentra opleiden tot ergocoach ter verbetering van veiligheid en gezondheid op de werkvloer

  • Veiligheidsdagen organiseren voor (assistent-) filiaalmanagers om hen te trainen ‘veiligheid op maat’ te bieden
  • Medewerkers preventief medisch onderzoek aanbieden om gezondheidsklachten vroegtijdig te signaleren, te voorkomen of te behandelen

  • Jaarlijks interne initiatieven ontplooien om een gezonde leefstijl van medewerkers te faciliteren

1 Er hebben zich geen dodelijke ongevallen voorgedaan.

2 100% - ‘totale betaalde en niet-betaalde ziekte-uren gedeeld door totaal betaalde uren’.