Verantwoord ondernemen is voor Lidl heel logisch. Hierbij spelen klantgerichtheid en eenvoud een belangrijke rol. Klantgerichtheid betekent dat we continu proberen de verwachtingen van onze klanten te overtreffen en luisteren naar wat er in de samenleving leeft. Daar hoort in toenemende mate een assortiment bij, dat met extra aandacht voor mens, dier en milieu tot stand is gekomen. Eenvoud betekent dat we onze bedrijfsvoering efficiënt en kostenbewust inrichten, waardoor we zuinig omgaan met grondstoffen en energie. Klantgerichtheid en eenvoud bepalen ons dagelijks handelen en zijn de drijvende kracht achter de manier waarop wij verantwoord ondernemen.

Op weg naar morgen

Ons duurzaamheidbeleid, getiteld ‘Op weg naar morgen!’, richtte zich in 2013 en 2014 op vier pijlers: Assortiment, Klimaat, Medewerkers en Maatschappij. In dit verslag gaan we per hoofdstuk in op hoe we samen met onze stakeholders invulling geven aan deze vier pijlers.

Het Lidl CSR-Team

Sinds 2011 heeft Lidl Nederland een CSR-Afdeling. Deze afdeling valt hiërarchisch direct onder de algemeen directeur en is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van, evenals het communiceren over de voortgang van het duurzaamheidbeleid. Met de oprichting van het CSR-Team, verankerden we in 2014 verantwoord ondernemen verder in onze organisatie. Dit team bestaat uit afgevaardigden van verschillende afdelingen met ieder zijn of haar eigen expertise en plek in de organisatie.

Materialiteitsanalyse

In 2014 hielden we ons duurzaamheidbeleid tegen het licht, door te bepalen welke onderwerpen zowel voor Lidl als voor onze stakeholders van belang zijn. Het CSR-Team heeft een eerste selectie relevante duurzaamheidonderwerpen benoemd, die we vervolgens met een vragenlijst toetsten bij onze stakeholders. Dit proces leidde tot inzicht in de materiële onderwerpen die in dit verslag terugkomen:

  • Duurzaam inkopen
  • Gezonde producten aanbieden
  • Reststromen optimaal verwaarden
  • Medewerkers opleiden en goede arbeidsomstandigheden bieden
  • Energiegebruik verduurzamen

Op de volgende pagina treft u een overzicht van de resultaten op de materiële onderwerpen.